Vrh H

narozený 11. 6. 2015

CH Cecilie Od verpánku - bri e 02 62

EC   DK Pasht´s Icey CREAME SODA- bri e22

 

5 krémových bikolorků

 

Henrietta

Harvey

 

Harmony

Honey

Hucklbery