Desatero zodpovědného chovatele

Zdálo by se, že zásady chování zodpovědného chovatele jsou natolik zřejmé, že je nemá cenu zveřejňovat. Časté dotazy pod články a v našem diskusním fóru dosvědčují, že opak je pravdou. Takže tady jsou...

 

 

1/ Než si pořídím nějaké zvíře, velmi pečlivě si zjistím všechny dostupné informace o jeho potřebách a nárocích, o způsobu života a odpovědně zhodnotím, jsem-li schopen tyto nároky a potřeby zajistit

2/ Pokud nemohu zajistit všechny podmínky pro jeho spokojený život, zvíře si nepořizuji, i kdyby se mi sebevíce líbilo

3/ Před zaopatřením zvířete si všechny potřeby a zařízení zajistím v dostatečném předstihu

4/ Zjistím si včas kontakt na dobrého veterinárního lékaře – specialistu na chovaný druh zvířete

5/ Pořizuji-li si zvíře podléhající určitým předpisům (CITES), dbám na všechny potřebné dokumenty a legální původ zvířete

6/ Nepořizuji si zvíře ze špatných podmínek – tím jen podporuji množitele a velkoobchodníky a umožňuji jim zisk

7/ Chystám –li se své zvíře (zvířata) na nějakou dobu opustit, zajistím jim kvalifikovanou péči náležitě poučeného pečovatele

8/ Průběžně se vzdělávám o nových poznatcích v chovu mého oblíbeného druhu

9/ Plánuji-li zvířata množit, předem si zjistím zájem o odchovy a nové majitele důkladně poučím o nárocích a potřebách tohoto druhu, s novými majiteli jsem v kontaktu a připraven pomoci a poradit

10/ Nemohu-li ze závažných důvodů nadále svým zvířatům zajišťovat optimální podmínky, včas a zodpovědně jim najdu nové spolehlivé majitele, kteří pro ně budou mít dobré podmínky

 

Zdroj: kocky-online